HVA VI TROR

NTBI-Mi

 

Vi tror

 1. På den verbale (ord for ord) inspirasjonen, tilstrekkeligheten og endelige autoriteten til Guds Ord.
 2. På én Gud, evig eksisterende i tre personer: Gud Far, Gud Sønn og Gud den Hellige Ånd.
 3. På Herren Jesus Kristus som sann Gud og sant menneske; Hans jomfrufødsel, syndfrie liv, stedfortredende død, legemlige oppstandelse, nåværende oppgave som talsmann og Hans personlige, nært forestående og legemlige gjenkomst for sin menighet.
 4. På menneskets fall, som resulterte i dets totale og evige adskillelse fra Gud og dets behov for frelse.
 5. At Herren Jesus Kristus gav sitt blod og døde som et offer for hele verdens synd.
 6. At frelsen er en gratis og evigvarende gave fra Gud, fullstendig adskilt fra gjerninger som blir mottatt ved personlig tro på Herren Jesus Kristus.
 7. At Den Hellige Ånd gjenføder med guddommelig liv og personlig tar bolig i den troende idet han tror på Kristus til frelse.
 8. På den legemlige oppstandelsen av både de frelste og ufrelste.
 9. På det evige liv hos Herren for de frelste og den evige fortapelse for de ufrelste.

Vi fremholder og underviser også følgende:

 1. Bortrykkelsen av menigheten før trengselstiden og tusenårsriket.
 2. Den historisk-grammatiske tolkningen av Bibelen.
 3. At en sjel som er frelst aldri kan gå fortapt.
 4. Vi praktiserer troendes dåp ved neddykking.
 5. Vi praktiserer ikke det som ofte blir omtalt som «tegngaver».

Viktige verdier

 1. Guds Ord som vår endelige autoritet
 2. Et liv kontrollert av Ånden
 3. Avhengighet av Gud
 4. Rollen og ansvaret til den lokale menighet i å utføre misjonsbefalingen
 5. Være rede til å leve selvoppofrende for Kristus og Hans menighet
 6. Avhengighet av hverandre i tjenesten og at Kristus får prege oss i mellommenneskelige forhold
 7. Muligheten for at alle troende kan bli brukt av Gud på teamet som utfører misjonsbefalingen
 8. Kvalitet og effektivitet i vårt arbeid med å fullføre oppgaven