Lawafolket

Det Bibelen forteller meg

Etterhvert som jeg ble mer kjent med Jesus, ønsket jeg å bruke livet mitt på å tjene Ham, fordi Han døde for meg. Da jeg var ennå en synder (Rom […]

NTM Norge