75årsjubileum

Ayorémenigheten 75 år senere

  Holder fast på Skriften som en holder fast på et våpen for beskyttelse For ikke lenge siden skjedde det at en bonde i Bolivia holdt på å dyrke vannmeloner. […]

“Dere kommer aldri levende tilbake”

Første kontakt Det var året 1943. NTMs første gruppe med misjonærer i Bolivia forsøkte å dele evangeliet med ayoréindianerne. En visste veldig lite om ayoréene, og det en visste gav […]

Ingen annen grunnvoll

En grunnvoll måtte legges Paul Fleming hadde et sterkt ønske om å gå til de unådde folkegruppene i Sumatra lenge før der fantes en organisasjon kjent som “New Tribes Mission”. […]

12.01.2017 | 75årsjubileum, Nyheter